Oddziały Sądu

 

Oddział Administracyjny

Kierownik oddziału Agnieszka Fuks
Godziny przyjmowania
interesantów
Poniedziałek - Piątek:
od 800 do 1400
  
Dane teleadresowe Al. Jana Pawła II 15,
44-240 Żory
Pokój nr 237, piętro I

   Telefon: (32) 47 59 601

   e-mail: administracja@zory.sr.gov.pl

 

Biuro Obsługi Interesanta

Godziny przyjmowania 
interesantów
Poniedziałek od 800 do 1800
Wtorek- Piątek:
od 800 do 1500
  
Dane teleadresowe Al. Jana Pawła II 15,
44-240 Żory
Pokój nr 160, parter

   Telefon: (32) 47 59 669 

Do zadań Biura Obsługi Interesanta należy w szczególności:

  • udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
  • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
  • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
  • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
  • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
  • udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Biuro Podawcze Sądu

Godziny przyjmowania
interesantów
Poniedziałek od 800 do 1800
Wtorek- Piątek:
od 800 do 1500
  
Dane teleadresowe Al. Jana Pawła II 15,
44-240 Żory
Pokój nr 136, parter
   Telefon: (32) 47 59 600

 

Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych

Godziny przyjmowania
interesantów
Poniedziałek:
od 800 do 1730
   Wtorek - Piątek:
   od 800 do 1400
Dane teleadresowe Al. Jana Pawła II 15,
44-240 Żory
Pokój nr 104, parter
   Telefon: (32) 47 59 627

 

Sekcja Finansowa

Główny księgowy:   Ewa Prus
Godziny urzędowania  Poniedziałek - Piątek:
od 730 do 1530
Dane teleadresowe Al. Jana Pawła II 15,
44-240 Żory
Pokój nr 257, piętro I

   Telefon: (32) 47 59 678

   e-mail: glowny.ksiegowy@zory.sr.gov.pl

Pracownicy
Sekcji Finansowej
Telefon: 32 47 59 671  
Kasa sądu Telefon: 32 47 59 605  
     

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 17 562
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 22.12.2017
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry